O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2002 roku prowadzę własną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną.

Osiągnięcia zawodowe

 • 1997-2010 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • od 2010 pracownik naukowo-dydaktyczny nowo utworzonego Zakładu Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • od 2023 p. o. kierownik Samodzielnej Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego oraz Poradni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie
 • doktor nauk medycznych - tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza potrzeby i skuteczności leczenia dysfunkcji narządu żucia u młodocianych ( 2003 )
 • specjalista I° stomatologii ogólnej ( 1999 )
 • specjalista protetyki stomatologicznej ( 2006 )
 • członek Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia ( w latach 2001-2005 sekretarz towarzystwa )
 • członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • uczestniczka licznych kursów z zakresu protetyki stomatologicznej, zaburzeń czynnościowych narządu żucia, stomatologii estetycznej, endodoncji
 • autorka ponad 50 publikacji naukowych oraz ponad 70 wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych w dziedzinie protetyki stomatologicznej i dysfunkcji narządu żucia

Wybrane publikacje

 1. Monika Litko, Maria Kleinrok: Analiza częstości zgłaszania się do leczenia dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu żucia w latach 1987-1999. Protetyka Stomatologiczna, 2000 t. 50 nr 5, s. 259-265.
 2. Maria Kleinrok, Monika Litko: Jonoforeza przezskórna stawów skroniowo-żuchwowych z zastosowaniem 2,5% ketoprofenu u chorych z bólowym zespołem dysfunkcji narządu żucia. Protetyka Stomatologiczna, 2001 t. 51 nr 6, s. 342-347.
 3. Maria Kleinrok, Monika Litko, Janusz Borowicz, Katarzyna Sarna-Boś, Iwona Kuroń-Opalińska, Janusz Kleinrok: Analiza ruchu opuszczania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego. Protetyka Stomatologiczna, 2004 t. 54 nr 3, s. 145-151.
 4. Maria Kleinrok, Katarzyna Sarna-Boś, Monika Litko, Beata Piórkowska-Skrabucha, Paweł Mieszkowski, Janusz Kleinrok, Marzena Janczarek: Analiza stawów skroniowo-żuchwowych ze znacznie powiększonymi krążkami stawowymi. Protetyka Stomatologiczna, 2004 t. 54 nr 4, s. 231-238.
 5. Monika Litko, Maria Kleinrok, Janusz Kleinrok: Przemieszczenia krążków stawowych ssż w obrazie MR u chorych młodocianych z zespołem dysfunkcji narządu żucia. Protetyka Stomatologiczna, 2005 t. 55 nr 1, s. 18-26.
 6. Monika Litko, Janusz Kleinrok: Dysfunkcje narządu żucia u młodocianych. Protetyka Stomatologiczna, 2007 t. 57 nr 2, s. 105-111.
 7. Monika Litko, Maria Kleinrok, Janusz Kleinrok, Marzena Janczarek: Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego. Protetyka Stomatologiczna, 2007 t. 57 nr 5, s. 325-330.
 8. Monika Litko, Janusz Sykut, Janusz Kleinrok: Bólowy zespół dysfunkcji narządu żucia u chorej młodocianej - opis przypadku. Protetyka Stomatologiczna, 2007 t. 57 nr 6, s. 427-433.
 9. Monika Litko, Beata Piórkowska-Skrabucha, Elżbieta Czelej-Piszcz, Janusz Kleinrok: Dysfunkcje narządu żucia u pacjentów poniżej 18 roku życia w materiale Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Akademii Medycznej w Lublinie. Czasopismo Stomatologiczne, 2007 t. 60 nr 2, s. 119-127.
 10. Monika Litko, Janusz Sykut, Elżbieta Czelej-Piszcz, Beata Piórkowska-Skrabucha, Katarzyna Sarna-Boś, Janusz Kleinrok: Mandibular pain dysfunction syndrome in youth - analysis of treatment results of managing pain symptoms. Polish Journal of Environmental Studies, 2007 vol. 16 nr 6C, s. 154-157.
 11. Beata Piórkowska-Skrabucha, Elżbieta Czelej-Piszcz, Iwona Kuroń-Opalińska, Monika Litko, Katarzyna Sarna-Boś, Janusz Kleinrok: Pain and non-pain subjective symptoms concomitant with temporomandibular disc displacements in the frontal plane. Polish Journal of Environmental Studies, 2007 vol. 16 nr 6C.
 12. Beata Piórkowska-Skrabucha, Monika Litko, Elżbieta Czelej-Piszcz, Katarzyna Sarna-Boś, Iwona Kuroń-Opalińska, Janusz Sykut, Anna Wiktor-Stoma, Janusz Kleinrok: Badania nad obustronnymi przyśrodkowymi przemieszczeniami krążków ssż. Stomatologia Współczesna, 2009 t. 16 nr 4, s. 8-13.
 13. Monika Litko, Janusz Sykut, Janusz Kleinrok: Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce i planowaniu leczenia chorych z dysfunkcjami narządu żucia. Magazyn Stomatologiczny, 2009 t. 19 nr 5, s. 63-69.
 14. Monika Litko, Barbara Myka-Litko, Janusz Sykut, Beata Piórkowska-Skrabucha, Janusz Borowicz: Style radzenia sobie ze stresem u chorych z dysfunkcjami narządu żucia. Implantoprotetyka. Stomatologia Kliniczna, 2010, t. 11, nr 1, s. 33-37.
 15. Katarzyna Sarna-Boś, Anna Rudawska, Anna Szabelska, Monika Litko, Janusz Sykut, Magdalena Bakalczuk, Janusz Borowicz: Prefabricated post systems. Mechanical strength research of the post-root junction of the tooth of chosen metal passive posts. Polish Journal of Environmental Studies, 2010 vol. 18 nr 6A s. 248-251.
 16. Beata Piórkowska-Skrabucha, Elżbieta Czelej-Piszcz, Monika Litko, Janusz Borowicz:  Przemieszczenia krążków stawowych w stawach skroniowo-żuchwowych u chorych z zaburzeniami wewnątrzstawowymi w płaszczyźnie czołowej w obrazie rezonansu magnetycznego. (Displacement of discs in temporomandibular joints of patients with intra-articular disorders in the frontal plane in magnetic resonance imaging.) Magazyn Stomatologiczny 2010, t. 20 nr 3, s. 34-39.

 17. Przemysław Kleinrok, Janusz Sykut, Monika Litko, Katarzyna Sarna-Boś, Janusz Borowicz: Pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne - różne drogi do osiągnięcia optymalnej estetyki. Na podstawie przypadków własnych. (All-ceramic laboratory made restorations - various ways of obtaining optimum aesthetics. Based on the authors’ own work.). Mag. Stomatol. 2011, 21 nr 11 s. 32-39.

 18. Monika Litko, Barbara Myka-Litko, Janusz Sykut, Jacek Szkutnik: Uwarunkowania temperamentalne parafunkcji narządu żucia u młodzieży. (Temperamental determinants of oral parafunctions in adolescents.). Mag. Stomatol. 2012, 22 nr 10 s. 158-162.

 19. Jacek Szkutnik, Marcin Berger, Małgorzata Stodółkiewicz, Monika Litko: Różnice w odczuwaniu bólu przez pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia w zależności od płci. Przegląd piśmiennictwa. (Differences in pain perception by patients with temporomandibular joint disorders according to gender - review of the literature.). Mag. Stomatol. 2013, 23 nr 2 s. 129-133.

 20. Monika Litko, Jacek Szkutnik, Marcin Berger, Ingrid Różyło-Kalinowska: Correlation between the lateral pterygoid muscle attachment type and temporomandibular joint disc position in magnetic resonance imaging. Dentomaxillofac. Radiol. 2016 vol. 45 nr 8, s. 1-8.

 21. Jacek Szkutnik, Monika Litko, Ingrid Różyło-Kalinowska, Magdalena Piskórz: Diagnostic difficulties in pathological fracture of mandibular condyle - case report. (Patologiczne złamanie wyrostka kłykciowego żuchwy - trudności diagnostyczne. Opis przypadku.). J. Stomatol. 2016 t. 69 nr 2 s. 259-267

 22. Marcin Berger, Monika Litko, Michał Ginszt, Hassan Alharby, Jacek Szkutnik, Piotr Majcher, Jolanta Szymańska: Use of common stimulants and awake bruxism - a survey study. Pol. J. Public Health 2016 t. 126 nr 3 s. 130-133,

  
  
 • Rejestracja

  tel. 81 53 81 981
  tel.kom. 606 44 77 46

  Godziny przyjęć:

  pon. 1500 - 1900
  śr. 1500 - 1900
  sob. 900 - 1300
  mapka dojazdu