Oferta

Chirurgia stomatologiczna

   Ekstrakcja zęba mlecznego lub stałego jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu przy użyciu odpowiedniego instrumentarium (kleszczy, dźwigni itp.).
   We współczesnej stomatologii jest ostatecznością, wykonywany jest w przypadkach, kiedy wyczerpano wszystkie możliwości leczenia zachowawczego mające na celu pozostawienie zęba w jamie ustnej.
   Współcześnie stosowane znieczulenia pozwalają na skuteczną eliminację bólu w czasie zabiegu.

 

Jak należy zachować się po ekstrakcji zęba:

 1. zagryzać gazik przez 30 minut (pół godziny), aby zatamować jakiekolwiek krwawienie
 2. przez dwie godziny nie jeść i nie pić
 3. przez około 24 godziny:
  • nie spożywać gorących pokarmów
  • nie palić
  • nie pić przez słomkę/rurkę, nie zasysać rany
  • nie pić alkoholu, napojów gazowanych ani napojów gorących
  • nie wydmuchiwać nosa
  • nie płukać obficie ust - nawet po umyciu zębów
  • nie zażywać polopiryny i aspiryny
  • nie spać na stronie, po której był wykonany zabieg
 4. Jeżeli zostały zalecone jakieś leki, proszę przyjmować je zgodnie z instrukcjami.
 5. Jeśli ból, dyskomfort czy krwawienie utrzymuje się albo pogarsza, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie w celu umówienia się na wizytę kontrolną.